Press "Enter" to skip to content

Gaziantep İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

GAZİANTEP İLİ VE İLÇELERİ HAKKINDA BİLGİ

Güney Anadolu bölgesinde bir sınır ilimizdir. Doğusunda Urfa, güneyinde Suriye, batısında Hatay ve Adana, kuzeyinde Maraş ve Adıyaman illeri vardır. Yüzölçümü6 216 km2, nüfusu 1 753 079’dur. İl merkezi olan Gaziantep, Sacur çayı kıyılarında kurulmuş önemli bir sanayi merkezidir. Belediye sınırları içindeki nüfusu 1 342 518’dir.

Gaziantep toprakları genel olarak orta yükseklikteki dağlar ve yaylalarla kaplıdır. Batıya doğru gidildikçe yükselti artar. Güneyde Tilbeşar ovası ve kuzeydoğuda Gaziantep yaylası vardır. Başlıca akarsuyu doğuda Urfa ile sınır çizen Fırat nehri ile sularını bu nehre boşaltan Nizip ve Sacur çaylarıdır.

Gaziantep’te kara iklimi görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuktur. Halk tahıl tarımı ve hayvancılıkla uğraşır. En çok pamuk, çeltik ve antepfıstığı ekilir. Zeytin ve meyve da yetiştirilir. Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan beslenir. Yün, keçi kılı elde edilir.

Gaziantep kara, demir ve hava yoluyla önemli merkezlere bağlıdır.

GAZİANTEP’İN TARİHİ

Gaziantep eski çağlarda kurulmuş bir şehirdir. Eskiden adı Doliş ya da Tulubaydı. Tarih boyunca Etiler’in, Asurların, Romalıların, Bizanslıların, Arapların istilâsına uğramış, Yavuz Selim tarafından 1516’da Osmanlı ülkesine katılmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilmiş, ama halk şehri kahramanca savunmuştur. Bu nedenle B.M.M. kararıyla bu şehre Gazi unvanı verilmiştir. Önemli bir ticaret ve sanayi merkezidir.

Gaziantep’in 6 ilçesi vardır:

ARABAN, ilin kuzey doğusundadır. 31 949 nüfusu, yüzölçümü 496 km2., nüfusu 24 650’dir. 2 belediye 40 köyü vardır. İlçede antep fıstığı ağaçları pek çoktur. Tarım da yapılır.

İSLAHİYE, ilin batısındadır. Yüzölçümü 1513 km2, nüfusu 65.521. 5 belediyesi, 50 köyü vardır. İlçenin ekonomisi bağcılığa dayanır.

KARKAMIŞ, ilin güneyindedir. Yüzölçümü 1243 km2., nüfusu 11860’dır. Suriye-Türkiye sınır kapılarını ilçe bünyesinde barındırdığı için konumu itibarıyla önemli bir yere sahiptir. Tahıl tarımı ve bağcılık yapılır. Zeytin yetiştirilir.

NİZİP, ilin doğusunda, Nizip çayı üzerindedir. Yüzölçümü 1 348 km.2, nüfusu 132 408’dir. 6 belediye, 78 köyü vardır. Antepfıstığı ve zeytin yetiştirilir. Hayvan beslenir.

NURDAĞI, 3 belediye, 68 köyü vardır. 37 543 nüfusa sahiptir. İlçede pamuk, buğday, şeker pancarı ve kırmızıbiber, salatalık, patlıcan yetiştiriciliği başta gelmekte olup, ilçede yüksek rezervlerde krom madeni yatakları ekonomik yönden büyük katkı sağlamaktadır.

OĞUZELİ, ilin orta kesimlerine düşer. Yüzölçümü 474 km2., nüfusu 29 146’dır. 1 belediye, 72 köyü vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.

ŞAHİNBEY, 2 belediye, 76 köyü vardır. 721 982 nüfusa sahiptir. İlçe adını, Antep savunması sırasında Antep Heyeti Merkeziyesi’nin önerisi üzerine Kilis Yolu Kuva-yi Milliye Komutanlığı’na getirilen ve “Düşman Cesedimi Çiğnemeden Antep’e Giremez” diyerek Kilis Yolu Elmalı Köprüsü üzerinde Antep Halkını galeyana getirerek, Kuva-yi Milliye ruhunun kıvılcımını çakan, Komutan Şahinbey’in adından almakta olup, bir de burada Şahinbey Anıtı yapılmıştır.

YAVUZELİ, ilin kuzeydoğusundadır. Yüzölçümü 463 km2., nüfusu 21 272’dir. 1 belediye 39 köyü vardır. Tahıl tarımı yapılır. Pamuk ve meyve yetiştirilir.

Yorumlarınızı Bekliyorum.

One Comment

  1. Francex Francex 17 July 2019

    Amoxicillin Uses Priligy Herbal Vendo Cialis Original Generico Cialis Generit

Leave a Reply

Your email address will not be published.

escort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilanescort ilan
gaziantep escort bayan gaziantep escort bayangaziantep escort bayan gaziantep escort bayangaziantep escort bayan gaziantep escort bayangaziantep escort bayan gaziantep escort bayangaziantep escort bayan gaziantep escort bayangaziantep escort bayan gaziantep escort bayan